top of page

COSMETIC TUBE 

บรรจุภัณฑ์แบบหลอด

นวัตกรรมหลอดพลาสติกโพลีเอทิลีน (PE) ที่มีการอัดขึ้นรูปหลายชั้น มีทั้ง PE 2 ชั้น, PE 5 ชั้น,ABL 5 ชั้น, PBL 5 ชั้น, PE Foil 6 ชั้น ซึ่งหลอดของเรา มีคุณสมบัติเพิ่มการปกป้องส่วนผสมและเนื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้าได้อย่างดี ลูกค้าสามารถเลือกได้ตามความต้องการ นอกจากคุณภาพที่ดีแล้ว แพคเกจจิ้งของเรายังมีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย และสวยงาม

bottom of page