top of page
Branded Logo

ผลิตและออกแบบกล่อง

Box Production and Design Development

รับผลิตและออกแบบกล่องทุกชนิด  รูปลักษณ์โดดเด่น วัสดุดี๊ดี วัสดุพรีเมี่ยม รวมถึงกระดาษเกรดนำเข้า ราคาย่อมเยาว์ เพิ่มแรงดึงดูด สวยหรูและความน่าสนใจให้กับผลิตภัณฑ์ ทำให้สินค้าของเราโดดเด่นเมื่อวางคู่กับผลิตภัณฑ์อื่นๆ 

Step One

ขั้นตอนการเตรียมงาน

1. สอบถามความต้องการของลูกค้าเบื้องต้น คอนเซป และกลุ่มลูกค้า

2. สอบถาม Theme ของสินค้าที่ลูกค้าจะจัดทำ

3. ชำระเงินเพื่อเริ่มงานออกแบบ

Step Two

ขั้นตอนการออกแบบกล่อง

1. ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า โดยจะทำให้ลูกค้าเลือกให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

2. ปรับ แก้ไข หรือเพิ่มเติม ส่วนต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการ

3. ทำการส่งไฟล์งานออกแบบกล่องให้กับลูกค้า โดยจะส่งเป็นไฟล์ .ai ให้แก่ลูกค้า

4. ลูกค้าสามารถนำไฟล์ไปให้ต่อยอดงานอื่นได้ตามต้องการ

Step Three

ขั้นตอนการประเมิณราคาและผลิตกล่อง

1. ทำการสรุปงานออกแบบสุดท้ายให้แก่ลูกค้า เพื่อเห็นสมควรว่าตรงตามที่ลูกค้าต้องการแล้ว

2. ประเมิณราคาผลิตกล่อง ตามงานที่ออกแบบ

3. ชำระมัดจำ 50% สำหรับเพื่อเริ่มงานผลิตกล่อง ระยะเวลาผลิตประมาณ 14 วัน หลังจากไฟนอลแบบและคอนเฟิร์มผลิต

Step Four

ขั้นตอนการส่งมอบสินค้า

1. ชำระค่าสินค้าส่วนที่เหลือ ก่อนทำการส่งมอบสินค้า

2. กำหนดนัดวัน และสถานที่ส่งสินค้า

ตัวอย่างงานผลิตกล่อง/ Box Production sample
bottom of page