top of page

Latest News

นูทาร์ลิค ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้โควิด

พวกเราชาวนูทาร์ลิค ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้โควิด ด้วยการมอบอุปกรณ์เจลและสเปรย์แอลกอลฮอล์แก่บุคคลากรทางการแพทย์ 😊
เราจะร่วมมือร่วมใจฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน 💪

MAY. 12, 2021

Image-empty-state.png
bottom of page