หลอดครีม NTL-TB018-20WH/PG

หลอด

Product Code: NTL-TB018-20WH/PG

Material: PE Tube

Pump system: Airless Pump Tube

Cap: Metalized Pink Gold Airless Pump Cap

Tube: PE 5 Layers

Max. Capacity: 20 g.

หลอดครีม NTL-TB018-20WH/PG