หลอดครีม NTL-TB018-20WH/GD

หลอด

Product Code: NTL-TB018-20WH/GD

Material: PE Tube

Pump system: Airless Pump Tube

Cap: Metalized Gold Airless Pump Cap
Tube: PE 5 Layers


Max. Capacity: 20 g.

หลอดครีม NTL-TB018-20WH/GD