หลอดครีม NTL-TB017-100WH/SL

หลอดเครื่องสำอางค์

Product Code: NTL-TB017-100WH/SL

Material: PE Pearl Coating Tube
Cap: Weighted Metalized UV Silver Screw Cap
Tube: PE 5 Layers


Capacity: 100 g.

หลอดครีม NTL-TB017-100WH/SL