กระปุกครีม NTL-CJ003-30WH
Product Code: NTL-CJ003-30WH

Material:
Inner Cup: PE
Screw Cap: PE/Silver Coated

Capacity: 30 ml

กระปุกครีม NTL-CJ003-30WH